Privacy statement | JMR Sportcentre
Inschrijven

Privacy statement

Dit is een privacyverklaring van JMR Sportcentre en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08083936. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit

(b)  als het lid onze website/facebook bezoekt

(c)  als het lid in het ledenportaal een wijziging doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult

(d)  als er een lidmaatschap wordt aangevraagd via onze papieren inschrijfformulier

(e)  als het lid contact met ons opneemt d.m.v. email en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN

(b)  lidmaatschapsnummer

(c)  evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  lidmaatschap te effectueren

(b)  doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken

(c)  e-mail berichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur

(d)  optimalisatie website/facebook

(e)  verbetering van onze dienstverlening

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met ons secretariaat via [email protected] voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door JMR Sportcentre.

JMR  Sportcentre behoudt zich het recht voor om de huisregels te wijzigen.