Info

Tarieven

Maandelijkse contributie

Jeugd (t/m 21 jaar) + senioren (55+)
1x per week –    € 22,50
Onbeperkt –       € 27,75

Volwassenen
1x per week –    € 32,50
Onbeperkt –       € 37,75

Speciale tarieven
2e. persoon op hetzelfde adres 20% korting
Gezinstarief op hetzelfde adres € 77,50 (eenmalig inschrijfgeld voor abonnementhouder, ieder gezinslid betaalt € 10,00 voor de toegangsbadge).

Inschrijfgeld
€ 25,- (eenmalig)

Personal Training

€ 31,50 per uur (voor leden)

JMR Sportcentre werkt met jaarcontracten. In overleg en in bijzondere situaties kan hiervan, in overleg met de administratie, van worden afgeweken.

Huisregels

Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht!
In de fitnessruimte dient men schone sportschoenen te gebruiken.
Na gebruik van een apparaat reinigen met je handdoek of met daarvoor bestemd papier.
Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik rustig terugleggen.
Men dient de andere leden altijd met respect te behandelen en niet lastig te vallen.
Bellen met de mobiele telefoon is niet toegestaan tijdens het trainen. Iedere andere vorm van gebruik is toegestaan, mits daardoor de apparaten niet langer bezet worden gehouden dan nodig.

Parkeren

Bij het parkeren en lopen in en om het pand in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende woningen. Voor het pand van JMR Sportcentre mag je niet parkeren! Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden. In de Winkelsteeg mag er geparkeerd worden met een blauwe kaart, maximaal 1 uur. Op de parkeerplaats van de OPOA mag je parkeren vanaf 18.00 uur doordeweeks en in het weekend. (Met uitzondering van enkele data, die door JMR op tijd wordt aangegeven).

Lockers

Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten. Na sluitingstijd worden alle lockers opengemaakt voor de schoonmaak. Je kunt geen aanspraak maken op gebruik van een locker na sluitingstijd.

Diefstal

JMR Sportcentre is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Tevens zullen wij na constatering van het moedwillig schade aanbrengen bij JMR Sportcentre of diefstal direct aangifte doen bij de politie.

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van JMR Sportcentre en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08083936. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit

(b)  als het lid onze website/facebook bezoekt

(c)  als het lid in het ledenportaal een wijziging doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult

(d)  als er een lidmaatschap wordt aangevraagd via onze papieren inschrijfformulier

(e)  als het lid contact met ons opneemt d.m.v. email en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN

(b)  lidmaatschapsnummer

(c)  evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  lidmaatschap te effectueren

(b)  doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken

(c)  e-mail berichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur

(d)  optimalisatie website/facebook

(e)  verbetering van onze dienstverlening

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met ons secretariaat via info@jmrsportcentre.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door JMR Sportcentre.

JMR  Sportcentre behoudt zich het recht voor om de huisregels te wijzigen.